Strategia marketingowa – komplet, co powinieneś posiadać wiedzę
Strategia marketingowa to wstępny projekt działania mający na celu dokonanie przewidzianych celów biznesowych poprzez wykorzystanie instrumentów marketingowych. W skrócie, strategia ta określa, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało konsumentów oraz zwiększało własne przychody – konsultacje marketingowe. Podstawą strategii marketingowej jest poznanie pragnień i oczekiwań konsumentów i dostosowanie propozycji firmy do tych żądań. Nadrzędnym detalem jest tutaj dobór dobrego segmentu rynku oraz opracowanie produktów bądź usług, jakie będą odpowiadały pragnieniom tej grupy konsumentów. Strategia marketingowa winna uwzględniać też cele dotyczące wizerunku korporacji oraz sposoby dotarcia do klientów, np. za pomocą reklam, działań promocyjnych czy marketingu internetowego. Istotne jest też określenie sposobów mierzenia wyników działań marketingowych, aby można było weryfikować, czy osiągane są zaplanowane cele. Zalecane szczegóły strategii marketingowej to też analiza konkurencji oraz zdefiniowanie unikalnej wartości, jaką firma proponuje własnym kontrahentom.

+Reklama+

Comments are closed.